Den levende historie.

image Det levende ord, historiefortællingen, er en grundlæggende del af den danske, demokratiske tradition. Grundtvig dyrkede det fortalte ord, den levende fortælling og udviklede en rodfæstet tradition i Danmark.

Foredraget blev i demokratiets første årtier et vigtigt redskab til udbredelse af folkeoplysning og bidrog både til at demokratiet slog rod i Danmark og ikke mindst, skabe en samhørighed mennesker imellem.

Tiderne har ændret sig, siden Grundtvig skabte den danske tradition for folkeoplysning. Men fortsat lever interessen for den gode historie. Stadigvæk mødes mennesker for at høre den levende fortælling i fællesskab. TV, computere og massekommunikation dominerer vores tid. Men det har ikke formået at fortrænge den levende fortælling. For den bidrager med noget vigtigt, som elektroniske medier ikke kan hamle op med. Fællesskabet og den fælles oplevelse.

Med mine foredrag tager jeg afsæt i vores egen historie. Danmarks historie, Europas historie. Det fælles fundament, der har båret os frem til det samfund vi i dag lever i, det fællesskab vi er en del af.

Historien er ikke kun årstal og kongerækker. Historien er beretningen om levende mennesker, hvordan de satte præg på deres samtid og bidrog til fremtiden.

Som journalist tager jeg udgangspunkt i den gode historie, det dramatiske højdepunkt og bestræber mig på at skabe en levende og spændende historie, med sans for detaljen og fakta. Men aldrig på kompromis med respekten for de mennesker, der skabte historien.

Livet er også til dig, Martin

image Historien foregår i 1970’erne, men Martins oplevelser, problemer og følelser er tidløse.
Det er smertefuldt at blive ekskluderet fra flokken og det påvirker ethvert barn det rammer.
For et barn, der bliver mobbet risikerer at være påvirket for livstid.
Mobningen vil, hvis ikke den bliver stoppet, forandre barnets personlighed. Den mobbede skal bære en dæmon i hjertet resten af sit liv.
En dæmon, der vil påvirke relationer til andre mennesker. En dæmon som vil påvirke adfærdsmønstre, valg og ikke mindst fravalg.
Den mobbede skal til evig tid leve med det ubesvarede spørgmål - “Hvilket menneske ville jeg have været, hvis ikke jeg var blevet mobbet?”

Læs mere

Nyhed | 1700-tallet - Fredstid, fremgang og fattigdom

1700-tallet var de store tankers århundrede. Mens enevælden var på sit højeste og kongernes magt var ubegrænset, blev de tanker udviklet, som skulle bane vej for folkestyre og demokrati.

Årene 1720 - 1807 er den længste fredsperiode i Danmarks historie. Danmark blev i disse år styret af tre meget specielle konger. Den pietistiske Christian d. 6. indførte stavnsbånd og kirketvang, men lagde også de første frø til vor tids velfærdssamfund. Den fordrukne Frederik d. 5. overlod styret til nogle af de dygtigste embedsmænd Danmark nogensinde har haft, der opbyggede en statsadministration, som reelt stadig eksisterer. Den psykisk syge Christian d. 7. lod sin livlæge, Struensee, eksperimentere med de frihedsrettigheder, vi i dag tager for givet.

Danmark oplevede på en og samme tid ubeskrivelig fattigdom og uhørt rigdom. Et århundrede, der på godt og ondt skulle bane vej for, at Danmark i dag er et frit og velstående samfund.

Foto:
Adam Gottlob Moltke var en af 1700-tallets mest magtfulde embedsmænd. Hans magt og indflydelse kulminerede under den svage Frederik d. 5. Moltke sikrede umådelig rigdom til både Danmark og til sig selv. En formue, han investerede i det smukke Bregentved Gods ved Haslev.

Læs mere

Danmarks Besættelse

Om morgenen den 9. april 1940 overskred den tyske værnemagt den danske grænse. Få timer efter kapitulerede Danmark. For første gang i over 1000 år var Danmark underlagt en fremmed nation.

Foredrag 1. Samarbejdspolitikken
Det slog dybe skår i den danske befolkning, da regeringen i 1940 valgte at samarbejde med den tyske besættelsesmagt. På overfladen var alt fred og idyl. Men under overfladen boblede utilfredsheden. I 1943 var Danmark præget af sabotagehandlinger rettet med tyskerne. Den 29. august 1943 afviste regeringen et tysk ultumatum og trådte tilbage. Danmark var reelt i krig med Nazi-Tyskland.

Foredrag 2. Theresienstadt
Da den danske regering trådte tilbage den 29. august 1943 forvandt den sidste beskyttelse for de danske jøder. Men da tyskerne slog til om aftenen den 1. oktober 1943, var jøderne forsvundet. De var flygtet til Sverige i en af 2. Verdenskrigs mest spektakulære redningsaktioner. Men 481 danske jøder nåede ikke i sikkerhed. De blev deporteret til Theresienstadt i Tjekkiet, hvor de i halvandet år, frem til april 1945, balancerede på kanten af en af menneskehedens største forbrydelser - Holocaust.

Foredrag 3. Modstandskampen
De blev betragtet som kriminelle rebeller. Den danske statsminister anbefalede i 1942 befolkningen, at angive dem til myndighederne. Men modstandsbevægelsen var ikke kun et ungdomsoprør. Den var udtryk for den danske befolknings vilje til modstand mod tyskerne.
Fra 1943 og frem til Befrielsen 4. maj 1945 udkæmpede den ”underjordiske hær” en regulær krig mod den tyske besættelsesmagt. Med store menneskelige omkostninger for alle de involverede.

Læs mere